Lise diplomanızda başarısız mı oldunuz? Her ikisini de piyangoda tahmin etmekten daha zor (seçim kabul aşamasındadır)

Felaket

Member
Son yılların verileri bunu açıkça ortaya koyuyor: 2017'de lise diplomasını bırakmadan önce başarısız olanların oranı %3,9, 2018'de %4, 2019'da ise %3,9 oldu. Daha sonra 2021 ve 2022'de sınıf konseyi öğretmenleri, öğrencilerin sırasıyla %4 ve %3,8'inin beşinci sınıf tekrarını yaptırmaya zorlandı. Muhtemelen sağlık acil durumu sırasında biriken boşluklar nedeniyle, pandemi döneminde daha idareli bir şekilde verilen sınıf konseyi geçişi. Ancak 2023'te bile normale dönüşle birlikte, kabul edilmeyenlerin yüzdesinin %3,6 civarında olduğu göz önüne alındığında, birkaç öğrenciden fazlasının sınava girmek için gereken minimum koşulları karşılamadığı açıkça görülüyor.
 
Üst